Romsk Inkludering fortsätter!

Romsk inkludering – vi fortsätter jobba
Det var en tid sedan vi skrev något på den här bloggen. Här kommer därför en uppdatering. År 2032 ska den rom som fyller 20 år ha likvärdiga möjligheter i livet som den som inte är rom. Det är målet för regeringens strategi om romsk inkludering. Det jobbar vi fortfarande för i Helsingborg. Vårt arbete har bara börjat.
Regeringen beslutade om strategin den 16 februari 2012. Sedan dess arbetar vi i Helsingborg stad för att förbättra romernas situation i staden.
Helsingborgs stad var en av fem pilotkommuner som arbetade med regeringens uppdrag för romsk inkludering under 2012-2015 . Tillsammans med romerna och berörda förvaltningar utvecklade vi metoder, arbetssätt och strategier för att förbättra romernas situation inom arbete, skola och hälsa.

Efter pilotverksamheten fortsatte staden, Arbetsförmedlingen och romska föreningar sitt arbete för romsk inkludering. Det ledde bland annat till ett nytt IOP-avtal, Idéburet offentligt partnerskap, med Vorta Drom. Fokus är arbetsmarknadsinsatser för romer som har försörjningsstöd.
Med de resurser som redan finns i kommunen fortsätter vi arbeta för romsk inkludering. Vi använder de metoder som vi har tagit fram för att skapa förutsättningar och möjligheter utifrån vad romerna behöver.
Skärpt lag om minoriteter
Sverige har fem nationella minoriteter: Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De har särskilda rättigheter enligt minoritetslagstiftningen. Den tjugoåriga strategin ska förstärka de rättigheterna.
Den 1 januari 2019 skärptes minoritetslagstiftningen. Alla kommuner är nu skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. De ska också informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter.
Vid årsskiftet 2014-2015 inleddes projektet Bättre hälsa för unga romer, för att hjälpa barn med övervikt. Föreningen Vorta Drom drev projektet tillsammans med socialförvaltningen.

Det vi ser som viktigt i det fortsatta arbetet är kopplingarna och samarbetet med brobyggare, coacher och matchare som arbetar i våra bostads- och närområden. En del av arbetet är uppsökande. Vi vill skapa relationer för att nå romer som behöver nya insatser. På Adolfsberg pågår idag en fungerande verksamhet genom ett IOP avtal mellan arbetsmarknadsförvaltningen och Vorta Drom. Här ser vi ett klart samband och många gemensamma delar, åtgärder som är riktade mot samma målgrupp.
En viktig del i arbetet är att använda brobyggare och konceptet ”Romer hjälper Romer”. Ett framgångskoncept som med fördel kan spridas till andra närområden. Det kallas Po Drom och riktar sig till unga och vuxna. Förskola/skola, arbetsförmedling, kommun, kyrka, näringsliv och familjecentralen samverkar.
Medarbetare i staden som möter romer som behöver utbildning eller andra särskilda insatser kan kontakta Stefano Kuzhicov, Branco Cerepovski, Projekt Rekrytera eller Vorta Drom. Det är viktigt att samarbetet ökar. Vi behöver koppla samman och utveckla våra insatser och sprida det vidare till alla stadsdelsområden i Helsingborg.
Stefano Kuzhicov
Processledare
Arbetsmarknadsförvaltningen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *