Romskt ungdomsråd på gång

Vad har romska ungdomar för tankar, erfarenheter och upplevelser? Och hur skulle de vilja få inflytande och kunna påverka? Det ska Rukija Ahmedova ta reda på i sommar. Målet är att få kontakt med unga romer som vill engagera sig i ett romskt ungdomsråd.

Rukija Ahmedova vill få kontakt med romska ungdomar för att kunna bilda ett romskt ungdomsråd. Foto: Nina Gregoriusson

Rukija Ahmedova vill få kontakt med romska ungdomar för att kunna bilda ett romskt ungdomsråd. Foto: Nina Gregoriusson

Rukija Ahmedova gick ut gymnasiet  i våras på det samhällsvetenskapliga programmet. Sedan i juni och fram till den 7 oktober har hon en timanställning på socialförvaltningen i Helsingborgs stad för att fånga upp vad romska ungdomar vill och behöver.

Hon har satt sig in i hela arbetet med romsk inkludering i Helsingborg och deltar i mötena med Romarådet. Där får hon en hel del tips.Hon ska också ta reda på hur Malmö stad och Linköpings kommun jobbar med ungdomar. I Malmö finns till exempel ett romskt ungdomsförbund. Förhoppningen är även att det romska ungdomsrådet ska kunna samarbeta med ungdomsrådet för Helsingborgs stad.

Viktigt komma ut
– Jag är intresserad av att jobba med människor och tycker det är viktigt att romer kommer ut och säger att de är romer. Många vill inte göra det av rädsla för de fördomar som finns om romer, säger Rukija Ahmedova.

Hon har hittills träffat och intervjuat tio ungdomar men vill gärna komma i kontakt med fler. En del av frågorna har handlat om utbildning och varför romska ungdomar ofta hoppar av skolan.

– Jag tycker själv att det är jätteviktigt med utbildning och har sökt till socionomutbildningen i Helsingborg till vårterminen 2015. Sedan jag fick det här jobbet har jag också blivit mer intresserad av politik. Det började med att vi fick sätta oss in i EU-valet i skolan och blev uppmanade att rösta.

Uppsats om romer
Rukija Ahmedova  fick kontakt med socialförvaltningen och brobyggaren Monica Kimmel efter att ha skrivit en uppsats i skolan om romer, romernas historia, hur romerna har det i dag och hur Helsingborg jobbar med romsk inkludering.

– Jag fick se Rukijas uppsats och blev imponerad. Idén om att bilda ett romskt ungdomsråd fanns sedan tidigare. Nu såg vi en möjlighet att genom Rukija utveckla arbetet i romsk inkludering genom att ta reda på vilka frågor romska ungdomar tycker är viktiga, säger Monica Kimmel.

Ny brobyggare
Till bakgrunden hör också att en ny brobyggare ska anställas på socialförvaltningen och utvecklingsnämndens förvaltning till hösten. Denna brobyggare ska rikta in sig på romska ungdomars hälsa och framtidsutsikter.

Vilka frågor vill du att ungdomsrådet ska arbeta med?

– Det är inte jag som ska säga det utan de ungdomar jag träffar, blir det bestämda svaret från Rukija.

Vill du vara med i ungdomsrådet eller har andra tankar och idéer? Hör av dig till Rukija Ahmedova, rukija@ahmedova@helsingborg.se

Eller gå in på den nystartade facebooksidan  https://www.facebook.com/romsktungdomsrad.helsingborg

Du kan också kontakta brobyggaren Monica Kimmel, monica.kimmel@helsingborg.se

Text: Nina Gregoriusson

  • stefano

    Bra artikel, viktigt att unga romer engagerar sig. Bra Rukija, lycka till !!

    • nigr

      Tack Stefano. Det blir spännande att följa utvecklingen med ungdomsrådet framöver.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *