Sammanfattning av processsgruppsmötet 28/6

bild1-e1373041798798-224x300På processgruppsmötet den 28 juni fick processgruppen besök ifrån Boverket, Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut. Syftet med besöket var bland annat att utforska hur Helsingborg arbetar med strategin och disskutera hur behoven ser ut inom de olika områdena; utbildning, boende, hälsa, social trygghet och omsorg.

Boverket, Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut har tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholm fått i uppdrag av Regeringen att göra nulägesbeskrivningar av situationen för romer i samtliga pilotkommuner.

Många intressanta frågor lyftes fram under mötet så som rättighetsfrågan. Då strategin utgår från de mänskliga rättigheterna och särskilt om principen om icke-diskriminering är det viktigt att ta reda på hur vi kan stärka romers tillgång till sina rättigheter.

Socialstyrelsen vill även titta närmare på frågor som berör bemötandet av romer, missbruksproblematiken, hälsa och tandhälsa (utifrån barnrättsperspektivet).

bild2-e1373041833168-224x300Länsstyrelsen i Stockholms län ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 17 april 2014.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *