Socialförvaltningen söker brobyggare!

Nu är det dags för ytterligare en brobyggartjänst. Denna gång är det socialförvaltningen som söker en brobyggare för sin verksamhet.

Arbetsbeskrivning:

Socialförvaltningen har ambitionen att i nära samverkan med romer och deras sammanslutningar utveckla sin verksamhet så att denna i högre grad kan komma romer till del. Ett aktivt deltagande från romernas sida är en förutsättning för arbetet.  En närmare analys behöver göras så att vi bättre förstår vad som behöver förändras. Ett arbete som förväntas leda till en rad föreningsaktiviteter som kommer att ingå i ett genomtänkt sammanhang. Arbetet kommer att ledas av en partsammansatt grupp bestående av företrädare både för romer och socialförvaltningen. I uppgiften ingår halvtids studier som genomförs tillsammans med brobyggare i övriga fem projektkommuner

Arbetsuppgifter:

•Koordinera uppgifter beslutade av ledningsgruppen
•Utgöra en brygga mellan romerna och socialförvaltningen i utvecklingsarbetet
•Utveckla kompetensnivån i förvaltningen vad gäller romer och deras situation
•Via nätverk stärka samverkan inom projektet.

Vill du veta mer? Hela annonsen och hur du ansöker hittar du här!

Passa på och sök! Sista ansökningsdatumet är den 16 september.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *