Socialstyrelsen besökte Helsingborg den 4 maj

Socialstyrelsen har fått i Regeringsuppdrag att ta fram ett utbildningsprogram för att inkludera den romska gruppen i samhället, vilket resulterade i brobyggarutbildningen. Utöver det har Socialstyrelsen av Regeringen fått i uppdrag att ta fram och sprida utbildningsmaterial inom ämnet samt arbeta med utvecklingsarbete för att stödja det lokala arbetet med romska barn. De vill se hur de ytterligare kan stödja kommuners befintliga arbete och utveckla det, målet är inte att presentera en ”ny produkt”.

Återkommande tankar vid dagens möte:

De återkommande tankarna som har tagits upp är att tilliten mellan myndigheter, Socialstyrelsen och de romska grupperna måste förbättras. Mycket har hänt sista åren men det finns mycket kvar att göra. Tillit kan inte krystas fram utan det är en process som måste tillåtas ta tid.

En nyckel för att lyckas är samarbetet mellan den romska gruppen, skolan och Socialstyrelsen för att lösa eventuella problem tidigt. Hur ser vi till att behålla kompetensen? Vi måste arbeta vidare för att bygga upp ett långsiktigt arbete som inte baseras på kompetensen eller drivet hos ett par enstaka individer. 

Text av: Elvis Stan

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *