Studiebesök på RIKC i Malmö – ett medborgarkontor för romer

Den 2 mars begav vi oss till Malmö för att se hur de jobbar på RIKC – förkortning för Romskt informations- och kunskapscenter. Vi diskuterade bland annat hur kommunerna kan gå vidare i sitt arbete med romsk inkludering.

Polisen informerar om Skånepolisens samarbete med RIKC.Malmö stad är en av de övriga pilotkommunerna i regeringens satsning på romsk inkludering.

– RIKC berättade om sin resa från 2009 och fram tills idag. Vi fick veta hur centret arbetar tillsammans med andra förvaltningar och fungerar som medborgarkontor för romer i Malmö, berättar processledaren Stefano Kuzhicov.

Två representanter från Polismyndigheten berättade om polisen i Skånes avtal och samverkan med RIKC.

Flera kommuner var representerade vid studiebesöket, bland annat från Ronneby, Borås, Uppsala, Västerås, Göteborg och Helsingborg.

Representanter från flera kommuner var på plats i Malmö för att få veta hur RIKC arbetar.

Representanter från flera kommuner var på plats i Malmö för att få veta hur RIKC arbetar.

Romsk delaktighet och inflytande
Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC) arbetar för att öka romsk delaktighet och inflytande i samhället. Centret har ett kommunövergripande uppdrag att erbjuda information och stöd till romer i olika samhällskontakter. Centret har Malmö stad som huvudman.

Centret vänder sig till personer som tillhör den romska minoriteten som är medborgare i Malmö, men även till övriga Malmöbor, Malmö stad, andra myndigheter och intresserade.

Till exempel kan centret ge stöd vid uppstarten av en förening eller ett projekt. RIKC arrangerar också informationsträffar och temakvällar med myndigheter, romska organisationer och frivilligorganisationer.

Tillsammans med andra verksamheter i Malmö stad utvecklar RIKC också samarbetsformer för att öka kunskapen kring romsk historia och romska levnadsförhållanden. Genom sitt arbete bygger centret en kunskapsbank för arbete med minoriteters rättigheter.

Kommunstyrelsen i Göteborgs stad beslutade i slutet av 2014 att inrätta ett romskt informations- och kunskapscenter utifrån Malmö stads modell.

Romskt informations- och kunskapscenter på facebook.  Där finns några bilder från studiebesöket den 2 mars.

Läs mer om RIKC  på Malmö stads webbplats.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *