Styrgruppen godkände aktivitetsplanen

Styrgruppen godkände den 25 februari aktivitetsplanen för 2014-2015. Styrgruppen ställde sig också positiv till SKL:s erbjudande om dialogstöd, men tog inget beslut i frågan.

Det berodde bland annat på att styrgruppen hade vissa förbehåll mot mötestiderna och det obligatoriska politikerdeltagandet.
– Jag hoppas att SKL kan anpassa upplägget lite efter våra lokala förutsättningar så att vi kan få till en samverkan. Anpassningen består bland annat i kravet på politikermedverkan samt att konsulten måste kunna anpassa sina tider till romernas önskemål, säger Bengt Avedal, ordförande i styrgruppen.

Processledaren ska föra synpunkterna vidare till SKL. Förhoppningsvis kan styrgruppen fatta beslut i frågan inom kort.

Romarådets roll och funktion
Romarådets roll och funktion var en annan punkt på dagordningen. Romarådets medlemmar efterlyser ett förtydligande av rådets uppdrag.

– Jag vill framhålla vikten av att vi kan skapa en konstruktiv kommunikation med romerna. Då det blir alltmer uppenbart att romerna har svårt att delta på våra styrgruppsmöten är det kanske en möjlighet att representanter ifrån styrgruppen istället bjuds in till några av Romarådets möten, säger Bengt Avedal.

Styrgruppen vill gärna träffa Romarådet tillsammans med processgruppen för att diskutera frågan. Processledaren samordnar ett möte med berörda parter.

Romska hälsokommunikatörer
Frågan om de romska hälsokommunikatörerna togs upp. Eftersom regeringen ännu inte fattat beslut i frågan om att avsätta nya medel för en fortsatt användning av romska hälsokommunikatörer togs inget beslut om fortsättning.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *