Sveriges mörka historia

I över 500 år har romer funnits i Sverige. Trots det har romer än idag generellt sämre levnadsvillkor än övriga delar av befolkningen. Sverige har en historia att skämmas för när det gäller hur man behandlat romer genom historiens gång.

Hur ser då vår mörka historia ut? Här är ett urval:

1960-69 Långt in på 1960-talet var det inte tillåtet för romska barn att gå i grundskolan.

1934-1975 Under denna tid hade Sverige något som kallades för steriliseringslag. 450-500 romer blev under denna tid tvångssteriliserade.

1923-1970 Enligt ”fattigvårdslagen” fick romer inte lov att vistas mer än tre veckor i samma kommun sedan var de tvungna att resa vidare.

1914-1954 Romer hade inreseförbud i Sverige. Romer som reste utanför Sveriges gränser, för ett exempelvis hälsa på släktingar, kunde inte garanteras att få komma tillbaka igen. På samma sätt kunde inte romer söka skydd i Sverige under andra världskriget och efter.

Att många romer idag saknar förtroende gentemot myndigheter är inte särskilt konstigt då ovanstående lagar inte går särskilt långt tillbaka i tiden. För att öka förtroendet gentemot myndigheter och för att inkludera romer i samhället är processen för romsk inkludering oerhört viktig.

Intresserad av att veta mer om romernas historia och situation idag? Arbetsförmedlingen har tagit fram en jättebra webbutbildning som man gratis kan hitta här.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *