Tre frågor till Stefano Kuzhicov

Stefano Kuzhicov arbetar som processledare för romsk inkludering. Det är han som ansvarar, samordnar och driver pilotprocessen i Helsingborg.IMG_0558-300x225

Vad händer just nu i processen för romsk inkludering?

– Just nu är det mycket på gång. Nästa vecka, den 31 maj, besöker följeforskarna från Emerga och Raoul Wallenberg institutet oss. Följeforskarnas uppgift är att utvärdera det arbete som vi gör i staden och bedöma om kommunen lever upp till sitt åtagande. Följeforskarna ger oss också stöd och råd i det fortsatta arbetet. Under sitt besök kommer följeforskarna träffa både stadens engagerade romer och oss som arbetar med processen. Det ska bli spännande och vi ser fram emot deras besök!

Vad händer inom det närmsta framtiden?

– Förutom det ordinarie arbetet med brobyggare och hälsokommunikatörer som pågår för fullt, arbetar vi ständigt med att hitta nya arbetsmetoder och utveckla processen. Dessutom är det många spännande och viktiga besök att se fram emot framöver:

Den 28-29 maj åker Helsingborgs romaråd på Lärverkstad i Stockholm. Under Lärverkstaden diskuterar romer från alla pilotkommuner det pågående arbetet, hur man upplever delaktigheten och de förväntningar som finns.

Den 19 juni kommer Länsstyrelsen i Stockholms län och Arbetsmarknadsdepartementet på besök i Helsingborg. Länsstyrelsen och departementet har en ansvarande roll och samordnar pilotprocessen för alla pilotkommuner. Den 19 juni kommer de för att informera mer om satsningen och hur departementen ser på det framtida arbetet i Sverige.

Den 28 juni kommer Länsstyrelsen till Helsingborg igen. Denna gång tillsammans med myndigheter så som socialstyrelsen, arbetsförmedlingen och boverket. Myndigheterna träffar under denna dag olika kommunala verksamheter. Exempelvis träffar socialstyrelsen tjänstemän från utvecklingsnämndens förvaltning och socialförvaltningen.

Den 21 augusti kommer Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Länsstyrelsen till Helsingborg. Denna dag kommer de för att informera och erbjuda kommunen stöd och hjälp när det gäller att utveckla samråd med stadens romer.

Varför är processen för romsk inkludering viktig?

– Processen för romsk inkludering är otroligt viktig för att bryta de fördomar som finns och för att få romer att bli mer delaktiga i samhället. Det är också viktigt att arbetet fortsätter efter pilotprocessens slut 2015. För att strategins långsiktiga mål ska uppnås krävs det att arbetsmetoderna implementeras och blir en del av kommunens ordinarie verksamhet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *