Uppstartsmöte för romsk inkludering 2016-2019

Nu går arbetet med romsk inkludering in i ett nytt skede. Den 29 september bjuder kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke in till uppstartsmöte för arbetet 2016-2019.

Alice Bah Kuhnke Kulturminister Demokratiminister

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Arbetet med att förverkliga regeringens strategi för romsk inkludering har pågått i fyra år. Det är viktigt att ta tillvara de kunskaper och erfarenheter som arbetet hittills har gett samtidigt som vi måste säkerställa att det utvecklas, fördjupas och sprids ytterligare.

Vårt mål är långsiktigt; den rom som är tjugo år 2032 ska ha samma möjligheter i livet som den som inte är rom.

Den 29 september klockan 13:00-16:00 är myndigheter, kommuner (Göteborg, Helsingborg och Linköping) och romska företrädare inbjudna till ett uppstartsmöte i Stockholm. Mötet inleds och avslutas av kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Från Helsingborgs stad deltar Stefano Kuzhicov och Ivan Kuzhicov. De kommer att medverka i ett panelsamtal om erfarenheterna från arbetet hittills. Fokus kommer att vara på rättighetsbaserat arbete och romskt deltagande och inflytande.

Inbjudan och program till uppstartsmöte om romsk inkludering 29 september (3)

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *