Utvecklingsgrupp som stöd för romsk inkludering

En utvecklingsgrupp ska se till att arbetet med romsk inkludering fortsätter i Helsingborg. Det beslutade styrgruppen för romsk inkludering den 5 oktober. Tanken är att samla kunskap kring aktuella frågor och sprida information och kunskap inom staden.

– Vi har som pilotkommun arbetat med tre samhällsområden, utbildning, arbete och hälsa. Vi kommer att fortsätta utveckla och arbeta vidare med dessa frågor men har i dag även möjligheter att arbeta med bostad, kultur och språk, tre ytterligare områden som nämns i regeringens strategi för romsk inkludering, säger processledaren Stefano Kuzhicov.

Helsingborgs stad kommer att fortsätta arbeta med romsk inkludering, därför är det viktigt att samla alla resurser och kunskaper för att utveckla och sprida arbetet vidare, framhåller han.

– Jag ser arbetsgruppen som en viktig del i stadens fortsatta arbete för romsk inkludering. Därför bjuder vi in berörda förvaltningar, aktörer och myndigheter att delta i det fortsatta utvecklings- och spridningsarbetet, säger Stefano Kuzhicov.

Utvecklingsgruppen har möte den 1 december 2016 klockan 15:00-17:00 på kompetenscenter Norrehed.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *