Vitbok om övergrepp mot Sveriges romer presenteras

Den 25 mars presenterar integrationsminister Erik Ullenhag en vitbok om de övergrepp och kränkningar som begåtts mot Sveriges romer under 1900-talet. Ceremonin äger rum vid en ceremoni på Norra Latin i Stockholm med cirka 250 inbjudna.

– Att vitboken tagits fram betyder att Sverige erkänner att man gjort oförrätter mot romer, säger Stefano Kuzhicov som ingått i referensgruppen för vitboken.

– Att vitboken tagits fram betyder att Sverige erkänner att man gjort oförrätter mot romer, säger Stefano Kuzhicov som ingått i referensgruppen för vitboken.

En av dem är Stefano Kuzhicov, processledare för romsk inkludering och ordförande i Riksförbundet Romer i Europa. Han har suttit med i referensgruppen för vitboken och kommer att delta i ett panelsamtal under ceremonin i Stockholm.

Från Helsingborg deltar även Emil Bagarowicz och Sinisa Ismailovic från Romarådet.

Vittnesmål från romer
Den mörka och okända historien är rubriken för vitboken. Under presentationen den 25 mars kommer intervjuade romer att läsa upp sina vittnesmål. Bland de inbjudna finns romer och andra som har bidragit till bokens tillkomst, företrädare för romska organisationer, myndigheter ochorganisationer, riksdagsledamöter med flera.

Det var i januari 2011 som integrationsminister Erik Ullenhag aviserade att en vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet skulle tas fram.

Syftet med vitboken är bland annat att ge ett erkännade åt offren och deras anhöriga och skapa förståelse för den romska minoritetens situation i dag.

Viktigt sprida kunskap
– Jag ser fram emot att vitboken offentliggörs och kommer ut i media, inte minst med tanke på höstens registreringsskandal. Att vitboken tagits fram betyder att Sverige erkänner att man gjort oförrätter mot romer och att det inte ska tillåtas i framtiden. Nu gäller det att se framåt. Det är viktigt att använda rapporten till att sprida kunskap, bygga nätverk och till utbildningsinsatser i framtiden, säger Stefano Kuzhicov.

Läs programmet på regeringens webbplats.

Bakgrund till arbetet med vitboken.

Seminarier i Helsingborg om vitboken
Under april månad kommer Arbetsmarknadsdepartementet till pilotkommunerna för att presentera vitboken lokalt. Syftet är att inleda en nationell spridning av vitboken, men även bidra till genomförandet av pilotverksamheten för romsk inkludering.

Den 11 april anordnas två seminarier i Helsingborg. Det ena hålls för en mindre krets mellan klockan 10:00 och 12:30 och riktar sig till lokala romska företrädare, politiker och kommunala tjänstemän.

Det andra kommer att vara ett öppet seminarium klockan 16:30-18:30 för romer, det civila samhället och allmänheten.

– Det är ännu inte klart med lokal. Vi återkommer med inbjudan och mer information så snart vi vet var vi ska vara, säger Stefano Kuzhicov.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *