Romska kvinnors möjlighet till egen försörjning ska förbättras och möjligheterna för modersmålsundervisning inom skolan ska ses över

Regeringen har beslutat att, under 2013, satsa ytterligare en miljon kronor på att förbättra romska kvinnors möjlighet till egen försörjning. Detta då studier visat att romska flickor inte har samma möjlighet till utbildning som romska pojkar.

– Många romska flickor hoppar av grundskolan och få går ut med fullständiga betyg. En insats som förbättrar romska kvinnors möjlighet till utbildning och arbete innebär även att flickor i deras närhet får förebilder som är viktiga för deras skolgång. Detta är en av flera viktiga insatser för att vi ska kunna uppnå romastrategins övergripande mål att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom, säger integrationsminister Erik Ullenhag.

Mer information om denna nyhet hittar du här på regeringens webbplats.

En annan nyhet är att regeringen vill att fler elever som tillhör någon av de fem nationella minoriteterna ska ha möjlighet att studera sitt minoritetsspråk som modersmål. För att en elev ska erbjudas modersmålsundervisning krävs i dag att eleven har grundläggande kunskaper i språket och detta krav vill regeringen avskaffa. Som elev ska du ha möjlighet att studera ditt språk oavsett om du är nybörjare eller har kunskaper sedan tidigare. Mer information om denna nyhet och när den kan tänkas träda i kraft finner du här på regeringens webbplats.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *